Con?ine func?ie de fiecare client.În partea de sus,

Con?ine datele de indentificare ale furnizorilor
care livreaz? materiile prime. Furnizorii sunt persoane fizice.Identific? carcateristicile contractelor care se
întocmesc intre societate ?i furnizoriÎn partea de sus, con?ine date specifice de
identificare a documentului, dar ?i date privind societatea (partea dreapt?) ?i
furnizorul (partea stâng?). În partea de con?inut, cuprinde lista materiilor
prime impreuna cu detaliile acestora.Reprezint? un document pentru înc?rcarea în
gestiune a materiilor prime, în care sunt trecute urm?toarele: datele specifice de
identificare a documentului, lista materiilor prime, împreun? cu
caracteristicile acestora ?i num?rul facturii.Con?ine carcateristicile  de prezentare ?i descriere ale tuturor
materilor prime aflate in stocul societ??ii.Con?ine date prin care se justific? folosirea
unor materii prime în procesele de produc?ie.Con?ine informa?ii despre rezultatul primului
proces de productie.Con?ine date privitoare la înc?rcarea in
gestiune a subansamblului , în cazul acesta a produsului finit.Con?ine informa?ii despre rezultatul ultimului
proces de productie.Con?ine informa?ii despre rezultatul ultimului
proces de productie.Reprezint? un document pentru înc?rcarea în gestiune
a produsului finit, în care sunt trecute urm?toarele: datele specifice de
identificare a documentului, carcateristicile produslui finit ?i num?rul
facturii.Con?ine carcateristicile  de prezentare ?i descriere ale tuturor produselor
finite aflate in stocul societ??ii.Con?ine datele de identificare privind detalile
angaja?iilor societ??ii în func?ia de agent de vânzare care intermediaza
distribu?ia produselor.Con?ine date referitoare la produsele firmei,
difer? în func?ie de fiecare client.În partea de sus, prezint? date specifice de
indetificare a documentului, dar ?i date privind clientul. În partea de
con?inut, cuprinde lista produselor comandate împreuna cu detaliile ?i
specifica?iile acetora (cantitate, UM, pre? unitar, valoare).În partea de sus, con?ine date specifice de
identificare a documentului, dar ?i date privind societatea (partea stâng?) ?i
clientul (partea dreapt?).  În partea de
con?inut, cuprinde lista produselor impreuna cu detaliile acestora.Con?ine datele de identificare ale livr?rilor
efectuate.Con?ine date privind tipul documentelor de
transport.